Reklamné oznámenie
duo Axis l hudba na svadbu l modhttps://www.duoaxis.skOBROVSKÝ MULTIŽÁNROVÝ NADUPANÝ REPERTOÁR STOVIEK HITOV PRE VŠETKY GENERÁCIE.*INTERAKCIA S PUBLIK
Účtovníctvo Žilinahttps://www.alexis-consult.skPodvojné jednoduché účtovníctvo Žilina daňové priznanie poradenstvo živnostník účtovník ekonóm
Mastermont - stavebná spoločnosťhttps://www.mastermont.skmonolitické stavby Žilina, rodinné domy, ploty, tesárske konštrukcie, DOKA, PERI

Biblia hovorí iné ako Kňaz Marián Kuffa vysvetľuje Gender identitu 

Kňaz Marián Kuffa sa mýli v vysvetľovaní Gender identite Biblia hovorí iné 

Už prvej veto svojho videa hovorí že gender identita je proti Bohu, vede a proti prírode už prvá veta je ľahko spochybniteľná samostatnou bibliu. Napíšme si a precitajme si čo píše Biblia o gender identite alebo LBGTQ komunite.
 
Gnezis – Prvá Mojžišova Kniha 2 kapitola hovori to to   21 Hospodin, Boh, dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mäsom. 22 Z rebra, ktoré vybral Hospodin, Boh, človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. 23 Tu človek zvolal: „Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela! Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža!“ 24 Preto opustí muž svojho otca i matku a priľne k svojej žene a budú jedno telo. 25 Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili. 

Rozoberme si každý verš 21 Hospodin, Boh, dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mäsom. To to je priami dokaz že Boh na Adamovi urobil na svete prvú operáciu . z histórie vime že prvý operný zákrok človek bol  z Roku 1846 - Američan Thomas G. Morton (1819-1868) vykonal v éterovej narkóze prvý úspešný operačný zákrok. Nie môžem ho považovať až za druhy lebo prvý urobil sám Boh. To to je jeden z dôkazov že Boh je skutočný a pravý. Mojžiš to už napísal cca 1100 rokov pred Ježišom. Prečo pravé napísal že ho uspal ? Veď Boh je všemocný a mohol to urobiť inak nie takto to nám chcel Boh zanechať jeden z dôkazov že je skutočný a pravý Boh.  

Verš  22 Z rebra, ktoré vybral Hospodin, Boh, človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. Hovorí že bola urobená z Adamovho rebra takže priamy dokaz o tom že žena ma mužské gény čo aj sám kňaz Kufra v videu hovorí o genetike že žena ma gény XX čo sú dva rovnaké gény to zámena že ma gény mužské aj ženské to znamená že je obojpohlavná. Oboj Genetická. Čo potvrdzuje aj Veda že žena je obojpohlavná a ženské prirodzenie Klitoris je zakrpatený penis. Takže tu už si kňaz pán Kuffa proti reči. Veda jasne hovorí že žena je obojpohlavný tvor pokým muž je len jedno poľany tvor má preto gén XY to to hovorí aj kňaz Kuffa. 

A to  nehovoriac o verši 23 ktorý jasne hovorí že žena je obojpohlavná je to mužo - žena  23 Tu človek zvolal: „Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela! Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža!“ to to sú priame dôkazy otom že žena je obojpohlavná ma gény muža aj ženy. Kto už môže povedať napríklad po takýchto dôkazoch že Biblia je len rozprávka nie nie je Boh nie je rozprávka Boh je skutočný a pravý stvoriteľ vesmíru a človeka. Môžete povedať že evolúcia hovorí niečo iné určite nehovorí iné,  naopak evolúcia a vodcovia presne kopíruje a hovoria to čo hovorí Biblia Boh ako stvoril vesmír ale to si môžem rozobrať iným článku.

Ale pre spravodlivosť si napíšme a povieme aj to prečo Boh poväzuje to že mat sex s rovnakým pohlavím je hriech alebo je voči Bohu ale je to úplne inak podlá nášho názoru ako tvrdí kňaz pán Kuffa. 

Levitikus – tretia Mojžišova kniha píše 18 kapitola / verš  22  22 Nesmieš obcovať s mužom, ako sa obcuje so ženou. To je ohavnosť. 23 Nesmieš obcovať s nijakým zvieraťom; tým by si sa poškvrnil. Ani žena sa nesmie postaviť pred zviera, aby sa s ním párila. To je hanebnosť. 24 Ničím z toho sa nepoškvrňujte; tým všetkým sa poškvrňovali národy, ktoré vyháňam spred vás. -  Boh nespomína ženu že nemies obcovať zo ženou prikazuje to len mužovi lebo vie že žena je obojpohlavná a môže mat tendenciu a chuť mat sex aj zo ženou lebo je obojpohlavná, áno ale tento verš patri aj pre ženu aby to nerobila zo ženou ale prečo Boh nato stoji aby rovnaké pohlavie nemalo spolu sex no určite nie preto žeby to nemohlo byt normálne prečo nie mohol to povoliť veď Boh je všemocný ??? No musime iste do hĺbky písma viac preto Boh napíše nebudeš obcoval, cudzoložte a iné hriechy robiť ale vyznie to že zakazuje ale Boh nič nezakuje !!!  reálne len to neodporúča lebo to nie je správne. Lebo boh je liberál a nechce byt žiadnom prípade diktátom preto ani hneď netrestá za hriechy. Mnohý ty čo Boha neveria hovorí ako argument kde je Boh všemocný prečo nezastaví vojny , umieranie deti alebo iné nespravodlisti. Presne preto že chce nehať na ľuďoch slobodne rozhodnutie čo urobia nechce nás mať poslušne babky alebo roboty, ktoré vykonajú príkaz bez vlastného rozhodnutia. Vráťme sa prečo Boh nehá aby  rovnaké pohlavie malo spolu sex a prečo aj odsudzuje cudzoložstvo a prevej cudzoložstvo poukazuje nato prečo Boh stoji aby rovnaké pohlavie nemalo spoločný sex. No je to preto a je to preto proti Bohu lebo to spochybňuje trojjedinosť Boha otca , syna a ducha svätého. Vysvetlime si to jasné to hovorí text Genezis 2 kapitola 23 Tu človek zvolal: „Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela! Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža!“ 24 Preto opustí muž svojho otca i matku a priľne k svojej žene a budú jedno telo. Viďte 24 verš hovorí že muž  a žena búdu jedno telo a preto Boh zobral rebro z Adama aby s Evou boli jedno telo. - Aby sme neskôr prichodím Mesiáša Ježiša pochopili že prečo je Boh trojjediný. Čo Izraeliti nepochopili a preto aj neuznali Ježiša za mesiáša ale sám Mojžiš ich najväčší prorok to hovorí že to tak je a hovoril o tom aj Ježiš keď sa vyjadroval k cudzoložstvu vo verši  Matúš  5 Kapitola verš 32 Ja vám však hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku — okrem dôvodu smilstva —, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto by sa oženil s prepustenou, cudzoloží.

A ďalej hovorí v Marka kapitola 10  verš 3 Odpovedal im: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ 4 Odpovedali: „Mojžiš dovolil napísať prepúšťací list a prepustiť ju.“ 5 Ježiš im však povedal: „Takéto ustanovenie vám napísal pre tvrdosť vášho srdca. 6 No už na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu. 7 Preto opustí človek svojho otca i matku a priľne k svojej žene 8 a budú dvaja jedno telo. Takže potom už nie sú dvaja, ale jedno telo. 9 Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“  

A ďalší verš hovorí Matúš 19 / 9 Hovorím vám, že kto by prepustil manželku, šach nie kvôli smilstvu, a vzal si inú, cudzoloží.“


To zámena že Muž a žena môžu mat živote len jedného partnera a hlavne ty čo majú deti a potom už nemôžu mat deti z iným partnerom lebo je to cudzoložstvo. Pokým mate ženu mate s ňou deti a budete mať deti z inou tak stou ženou ste jedno telo skorou mate deti tak potom ide o hriech smilstva preto cirkev zakazuje aj smilstvo čo v starom zákone smilstvo nebolo zakázane . Smilstvo je mat sexuálny pomer bez manželstva. A preto aj vieme že Mária mala iba jedného syna Ježiša a je panna na veky počala ako panna a porodila ako panna a vieme aj to že z Jozefom mala len formálne zákonné manželstvo bez pohnaného styku lebo ak by si ju Jozef nezobral za ženu podlá starého zákona by musela by byt ukameňovaná za cudzoložstvo,  lebo keď otehotnela už bola zasnúbená s Jozefom.  A sám Ježiš to povedal nepriamo v týchto textoch o cudzoložstve. Ak by mala panna Mária sex Jozefom alebo diéta čo tvrdia protestantské náboženské združenia ktoré info.net  ani nepožaduje za cirkev lebo cirkev založil Ježiš a nie človek napríklad zakladateľom evanjelickej cirkvi bol katolícka kňaz Luther takže nemôže byť ani nažívaná cirkvou lebo ju nezaložil pán Ježiš ale človek a to sú aj tie ďalšie protestantské náboženstva ale ja sekty. A Biblia jasne hovorí že falošný proroci budú aj z diablom hodený do pekla. Ježiš založil cirkev na Petrovi keď mu povedal " Ty si Kefas čo zámena skala po grécky Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev".  Peter a Pavol boli popravený v Ríme a na hore za Rímom kázali Rimanom kresťanom takže väčšiu odpoveď ktorá cirkev je prvá a pravá ani netreba. Ale poďme späť k sexu rovnakého pohlavia a Bohu.

Zaver :  To je dôvod prečo boh neodporúča aby rovnaké pohlavie mali spoločný sex. Ale treba povedať že cudzosťou je väčší hriech ako je sex rovnakým pohlavím a prečo ? Lebo muž a muž nemôžu byť nikdy jedno telo a žena a žena nemôže byť nikdy jedno telo. Takže len nepriamo spochybňujú jednotu trojjediného Boha Otca , syna a ducha svätého. Ale cudzoložstvo priam spochybňuje trojjedinosť Boha. A najhoršie je to že Boh nezakazuje nič priamo len odporúča nerobte to ale mohli ľudia sa stávajú do role Bohov a oni chcú zakazovať a prikazovať aj zákonmi a týmto sa robia väčšími ako sám Boh. Ale treba povedať respektíve napísať že práva deti by mali by byt nadradene nad všetky práva lebo deti sa nevedia brániť a rozhodovať preto by ich mal štát chrániť aj zákonmi.  A Ježiš varuje aby sme sa povyšovali  nad komunitou LBGTQ a inými ľuďmi. v texte :

Matúš kapitola 11 verš 23 
A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Až do pekla zostúpiš ! Veď keby sa v Sodome (Gomore) boli stali mocné činy, aké sa stali v tebe, bola by pretrvala až dodnes.

Kňaz  Marián Kuffa zrejme nie je vedomí toho čo pise Biblia alebo to zatajuje z dôvodu aby sa ľudia neobrátili nesprávnym smerom voči Bohu

Treba povedať že skutočne je to veľký hriech mat sex s rovnakým pohlavím.

  • Komentáre sú prázdne.