Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

PRVÁ KNIHA MOJŽIŠOVA, ktorá sa tiež zovie GENESIS

9. kapitola

Bôh žehná Noacha a jeho synov. Zápoved vraždiť.

1A Bôh požehnal Noacha a jeho synov a riekol im: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem. 2Vaša bázeň a váš strach bude na každom zvierati zeme a na každom vtákovi neba; to i so všetkým, čo sa hýbe na zemi, i so všetkými rybami mora je dané do vašej ruky. 3Všetko, čo sa hýbe a je živé, bude vám na pokrm, ako zelené byliny, tak som vám dal to všetko. 4Avšak mäsa s jeho dušou to jest s jeho krvou, nebudete jesť. 5No, vašu krv vo vašich dušiach budem vyhľadávať; z ruky každého zvieraťa ju budem vyhľadávať i z ruky človeka, z ruky každého, kto by zabil svojho brata, budem vyhľadávať dušu človeka. 6Kto vyleje krv človeka, toho krv bude vyliata človekom, lebo na obraz Boží učinil Bôh človeka. 7A vy sa ploďte a množte sa, rozploďte sa hojne na zemi a rozmnožte sa na nej. 8zase povedal Bôh Noachovi a jeho synom s ním a riekol:

Smluva Božia s Noachom.

9A ja, hľa, staviam svoju smluvu s vami i s vaším semenom po vás 10i s každou dušou živou, ktorá je s vami, jako z vtáctva, tak i z hoviad i zo všetkých zvierat zeme s vami počnúc od všetkých tých, ktoré vyšly z korábu, až po každé zviera zeme. 11tedy som postavil svoju smluvu s vami a nebude viacej vyťaté všetko telo vodami potopy, ani nebude viacej potopy, aby zkazila zem. 12A Bôh povedal: Toto bude znamením smluvy, ktorú ja dávam medzi sebou a medzi vami a medzi každou živou dušou, ktorá je s vami, na večné pokolenia: 13svoju dúhu dávam na oblaku, a bude znamením smluvy medzi mnou a medzi zemou, 14a bude, keď zaoblačím oblakom nad zemou, že sa ukáže dúha na oblaku, 15vtedy sa rozpamätám na svoju smluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami jako i medzi každou živou dušou v každom tele, a nebude viacej vôd na potopu, aby zkazila každé telo. 16A dúha bude na oblaku, a budem ju vidieť, aby som pamätal na večnú smluvu medzi Bohom a medzi každou živou dušou v každom tele, ktoré je na zemi. 17A Bôh povedal Noachovi: Toto je tedy znamením smluvy, ktorú som postavil medzi sebou a medzi každým telom, ktoré je na zemi. 18A synovia Noachovi, ktorí vyšli z korábu, boli: Sem, Cham a Jafet. A Cham bol otec Kanaánov. 19Títo traja sú synovia Noachovi, a od týchto bola zaľudnená celá zem.

Noach sadí vinicu. Zlorečí Kanaánovi.

20A Noach, muž pôdy začal obrábať zem a vysadil vinicu. 21A pil víno a opil a obnažil sa prostred svojho stánu. 22A Cham, otec Kanaánov, videl nahotu svojho otca a povedal to svojim dvom bratom vonku. 23Vtedy vzal Sem a Jafet rúcho, položili ho obaja na svoje plece a išli zadom a prikryli nahotu svojho otca, kým ich tvári boly obrátené nazad, takže nevideli nahoty svojho otca. 24Keď sa potom prebudil Noach zo svojho vína a dozvedel sa, čo mu urobil jeho mladší syn, 25povedal: Nech je zlorečený Kanaán; sluhom sluhov bude svojim bratom. 26potom povedal: Nech je požehnaný Hospodin Bôh Semov, a Kanaán nech mu je sluhom. 27Nech rozšíri Bôh Jafeta, a nech býva v stánoch Semových, a Kanaán nech im je sluhom. 28A Noach žil po potope tristo päťdesiat rokov. 29A bolo všetkých dní Noachových deväťsto a päťdesiat rokov, a zomrel