Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

 

PRVÁ KNIHA MOJŽIŠOVA, ktorá sa tiež zovie GENESIS

11. kapitola

Babylonská veža. Zmätenie jazykov.

1A celá zem bola jedného jazyka a jednakých slov. 2A stalo sa, keď sa rušali od východu, že našli rovinu v zemi Sineáre a bývali tam. 3Vtedy povedali druh druhovi: Nože narobme tehiel a vypáľme ich v ohni. A tak im bola tehla miesto kameňa a zemská smola im bola miesto malty. 4A povedali: Nože si vystavme mesto a vežu, ktorej vrch bude sahať až do neba. A učiňme si meno, aby sme neboli rozptýlení po tvári celej zeme. 5Vtedy sostúpil Hospodin, aby videl mesto a vežu, ktoré staväli synovia človeka. 6A Hospodin riekol: Hľa, je to jeden národ, a všetci majú jeden a ten istý jazyk, a toto je začiatkom toho, čo budú ďalej robiť; takto im teraz nebude prekazené ničom z toho, čo si zaumienili robiť. 7Nože sostúpme a zmiatnime tam ich jazyk, aby nerozumeli druh reči svojho druha. 8tak ich rozptýlil Hospodin odtiaľ po tvári celej zeme, a prestali staväť mesto. 9Preto nazvaljeho meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin jazyk celej zeme a odtiaľ ich rozptýlil Hospodin po tvári celej zeme.

Rodokmeň Semov po Abraháma.

10Toto sú rody Semove. Semovi bolo sto rokov a splodil Arfaxada, dva roky po potope. 11A Sem žil po splodení Arfaxada päťsto rokov a splodil synov a dcéry. 12A Arfaxad bol živý tridsaťpäť rokov a splodil Šélacha. 13A Arfaxad žil po splodení Šélacha štyristo tri rokov a splodil synov a dcéry. 14A Šélach bol živý tridsať rokov a splodil Hébera. 15A Šélach žil po splodení Hébera štyristo tri rokov a splodil synov a dcéry. 16A Héber žil tridsaťštyri rokov a splodil Pélega. 17A Héber žil po splodení Pélega štyristo tridsať rokov a splodil synov a dcéry. 18A Péleg žil tridsať rokov a splodil Reu-va. 19A Péleg žil po splodení Reu-va dvesto deväť rokov a splodil synov a dcéry. 20A Reu žil tridsaťdva rokov a splodil Serúga. 21A Reu žil po splodení Serúga dvesto sedem rokov a splodil synov a dcéry. 22A Serúg žil tridsať rokov a splodil Náchora. 23A Serúg žil po splodení Náchora dvesto rokov a splodil synov a dcéry. 24A Náchor žil dvadsaťdeväť rokov a splodil Téracha. 25A Náchor žil po splodení Téracha sto devätnásť rokov a splodil synov a dcéry. 26A Térach žil sedemdesiat rokov a splodil Abrama, Náchora a Hárana. 27A toto sú rody Térachove: Térach splodil Abrama, Náchora a Hárana, a Háran splodil Lota. 28A Háran zomrel pred Térachom, svojím otcom, vo svojej rodnej zemi, v Úre Chaldejov. 29A Abram a Náchor si vzalženy; meno ženy Abramovej bolo Sáraj, a meno ženy Náchorovej bolo Milka, dcéra Háranova, ktorý bol otcom Milky a otcom Jisky. 30A Sáraj bola neplodná; nemala detí. 31A Térach pojal Abrama, svojho syna, a Lota, syna Háranovho, svojho vnuka, i Sáraj, svoju nevestu, ženu Abrama, svojho syna, a vyšli s nimi z Úra Chaldejov, aby išli do zeme Kanaána a prišli až do Chárana a bývali tam. 32A bolo dní Térachových dvesto päť rokov, a Térach zomrel v Chárane.