Reklamné oznámenie
YOLOPET krmivo pre vašich psíkovhttps://www.yespes.skPredaj českého prémiového krmiva, unikátka technológia sušenia mrazom, vysoký podiel mäsa
Mastermont - stavebná spoločnosťhttps://www.mastermont.skmonolitické stavby Žilina, rodinné domy, ploty, tesárske konštrukcie, DOKA, PERI
LyžiarSK LYŽIARSKE POTREBY SEREĎhttps://www.lyziar.skESHOP LYŽIAR.SK SEREĎ, LYŽIARSKE POTREBY SEREĎ; BAZÁR-POŽIČOVŇA-SERVIS

 

PRVÁ KNIHA MOJŽIŠOVA, ktorá sa tiež zovie GENESIS

11. kapitola

Babylonská veža. Zmätenie jazykov.

1A celá zem bola jedného jazyka a jednakých slov. 2A stalo sa, keď sa rušali od východu, že našli rovinu v zemi Sineáre a bývali tam. 3Vtedy povedali druh druhovi: Nože narobme tehiel a vypáľme ich v ohni. A tak im bola tehla miesto kameňa a zemská smola im bola miesto malty. 4A povedali: Nože si vystavme mesto a vežu, ktorej vrch bude sahať až do neba. A učiňme si meno, aby sme neboli rozptýlení po tvári celej zeme. 5Vtedy sostúpil Hospodin, aby videl mesto a vežu, ktoré staväli synovia človeka. 6A Hospodin riekol: Hľa, je to jeden národ, a všetci majú jeden a ten istý jazyk, a toto je začiatkom toho, čo budú ďalej robiť; takto im teraz nebude prekazené ničom z toho, čo si zaumienili robiť. 7Nože sostúpme a zmiatnime tam ich jazyk, aby nerozumeli druh reči svojho druha. 8tak ich rozptýlil Hospodin odtiaľ po tvári celej zeme, a prestali staväť mesto. 9Preto nazvaljeho meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin jazyk celej zeme a odtiaľ ich rozptýlil Hospodin po tvári celej zeme.

Rodokmeň Semov po Abraháma.

10Toto sú rody Semove. Semovi bolo sto rokov a splodil Arfaxada, dva roky po potope. 11A Sem žil po splodení Arfaxada päťsto rokov a splodil synov a dcéry. 12A Arfaxad bol živý tridsaťpäť rokov a splodil Šélacha. 13A Arfaxad žil po splodení Šélacha štyristo tri rokov a splodil synov a dcéry. 14A Šélach bol živý tridsať rokov a splodil Hébera. 15A Šélach žil po splodení Hébera štyristo tri rokov a splodil synov a dcéry. 16A Héber žil tridsaťštyri rokov a splodil Pélega. 17A Héber žil po splodení Pélega štyristo tridsať rokov a splodil synov a dcéry. 18A Péleg žil tridsať rokov a splodil Reu-va. 19A Péleg žil po splodení Reu-va dvesto deväť rokov a splodil synov a dcéry. 20A Reu žil tridsaťdva rokov a splodil Serúga. 21A Reu žil po splodení Serúga dvesto sedem rokov a splodil synov a dcéry. 22A Serúg žil tridsať rokov a splodil Náchora. 23A Serúg žil po splodení Náchora dvesto rokov a splodil synov a dcéry. 24A Náchor žil dvadsaťdeväť rokov a splodil Téracha. 25A Náchor žil po splodení Téracha sto devätnásť rokov a splodil synov a dcéry. 26A Térach žil sedemdesiat rokov a splodil Abrama, Náchora a Hárana. 27A toto sú rody Térachove: Térach splodil Abrama, Náchora a Hárana, a Háran splodil Lota. 28A Háran zomrel pred Térachom, svojím otcom, vo svojej rodnej zemi, v Úre Chaldejov. 29A Abram a Náchor si vzalženy; meno ženy Abramovej bolo Sáraj, a meno ženy Náchorovej bolo Milka, dcéra Háranova, ktorý bol otcom Milky a otcom Jisky. 30A Sáraj bola neplodná; nemala detí. 31A Térach pojal Abrama, svojho syna, a Lota, syna Háranovho, svojho vnuka, i Sáraj, svoju nevestu, ženu Abrama, svojho syna, a vyšli s nimi z Úra Chaldejov, aby išli do zeme Kanaána a prišli až do Chárana a bývali tam. 32A bolo dní Térachových dvesto päť rokov, a Térach zomrel v Chárane.